SETTING HEARTS ON FIRE FOR KING JESUS

Spreken

Pieter-Jan spreekt regelmatig in kerken, organisaties en verenigingen. De onderwerpen waar hij gepassioneerd over kan vertellen zijn o.a. discipelschap, real life, wandelen in je bestemming.

Trainen

Je kunt Pieter-Jan ook vragen voor gerichte trainingen voor zowel kleine als grote groepen. Je kunt hierbij denken aan Leiderschap Ontwikkeling, Discipelschap, Gods stem verstaan, Gaven van de Heilige Geest, Leren Communiceren.

Coachen

Zoek je als gemeente advies? Pieter-Jan heeft meer dan 10 jaar ervaring in het leiden van een grote gemeente. Zijn specifieke niche richt zich op visie, missie en identiteit.
Daarnaast heeft hij ook een passie voor het coachen van mensen.

AGENDA

De missie van Pieter-Jan van der Wolf

In 2011 sprak de Heilige Geest door de tekst uit Genesis 14:14 ‘Toen Abraham hoorde dat zijn broeder als gevangene weggevoerd was, bewapende hij zijn geoefende mannen die in zijn huis geboren waren, 318 man, en hij achtervolgde hen tot Dan.’

In dit gedeelte komt Abraham tot de ontdekking dat zijn neef Lot gevangen was genomen door een vijandelijk leger. Gelukkig beschikte Abraham over mannen uit zijn eigen huishouden die in staat waren om de wapens te hanteren. Dit was niet toevallig zo ontstaan! Samen hadden ze al bewust van tevoren geoefend voor situaties als deze. Abraham en zijn mannen waren voorbereid. Ze waren in staat
om hun neef Lot te bevrijden uit de handen van de vijand.

Vandaag de dag zijn veel mensen gevangen genomen door de vijand. Sommigen zitten gevangen in pijn en teleurstellingen van het leven. Anderen zijn gevangen genomen door valse godsdiensten en hebben nooit de vrijheid leren kennen die te vinden is wanneer je Jezus kent. De kerk is echter niet altijd voorbereid en getraind om uit te gaan en mensen te redden en in aanraking te brengen met de blijde boodschap. 

In 2011 sprak de Heere God duidelijk dat Pieter-Jan mensen moest trainen  en toerusten. Het is hun droom om een generatie krachtige gelovigen voort te brengen die Jezus met passie willen volgen en Zijn Koninkrijk Zichtbaar maken.

Wat anderen zeggen

Pieter-Jan is een gepassioneerde spreker en volgeling van Jezus. Het is zijn missie om de kern van de zaak, het Koninkrijk van God, zichtbaar te maken in iedere situatie. Het ontwikkelen en uitvoeren van deze processen in zijn persoonlijk leven en bediening heb ik heel vaak mee mogen maken. Hij heeft mijn leven en bediening geïnspireerd. Puur, zuiver en echt Hollands!
Pieter Jan heeft het vermogen om principes uit de bijbel persoonlijk herkenbaar te maken. Je krijgt snel het gevoel "Ik herken wat je zegt". En deze principes praktisch toepasbaar te maken op jezelf en op je situatie zodat je denkt "Hier kan ik wat mee".
Ben Looye
Oudste Oase
Ik ken Pieter-Jan als een gepassioneerd man van God die een groot verlangen heeft om vanuit zijn roeping en bekwaamheid te bouwen aan het koninkrijk van God. Hij is een begaafd spreker en ervaren leider die al voor velen tot zegen is geweest.

Organisaties waar Pieter-Jan eerder sprak