GOED NIEUWS

SETTING HEARTS ON FIRE FOR KING JESUS

Jezus is goed nieuws!

In deze serie video boodschappen legt Pieter-Jan, aan de hand van de onderstaande Bijbeltekst, op eenvoudige wijze uit waarom Jezus goed nieuws is. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van de boodschappen neem gerust contact op.

Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6:23

Onderaan de site kun je het getuigenis van Rachelle zien.

De blijde boodschap

De diagnose

Gods cadeau

Bekering

Dopen

De Heilige Geest

Genezing

Bekijk hoe Jezus Rachelle genas