TRAINEN

SETTING HEARTS ON FIRE FOR KING JESUS

Onze trainingen

De trainingen die Pieter-Jan verzorgt zijn praktisch en toepasbaar voor mensen. In overleg kan worden besproken of de training wordt verzorgd tijdens een heel weekend of verspreid over verschillende avonden. Hieronder vind je een aantal onderwerpen waarover training kan worden gegeven. Uiteraard zijn meerdere onderwerpen mogelijk.

Wat anderen zeggen

Pieter Jan heeft het vermogen om principes uit de bijbel persoonlijk herkenbaar te maken. Je krijgt snel het gevoel "Ik herken wat je zegt". En deze principes praktisch toepasbaar te maken op jezelf en op je situatie zodat je denkt "Hier kan ik wat mee".

God's stem verstaan

In deze training leren mensen op een eenvoudige wijze de stem van God te verstaan voor hun eigen leven. Pieter-Jan neemt je mee aan de hand van vier sleutels hoe iedereen de stem van God kan leren te verstaan.

Gaven van de Heilige Geest

Leer op eenvoudige wijze vertrouwd te raken met de gaven van de Heilige Geest. Na een gedegen uitleg worden mensen op een laagdrempelige manier uitgedaagd om uit te stappen in de gaven van de Heilige Geest.

Leiderschap

Op een boeiende en inspirerende wijze weet Pieter-Jan te spreken over Leiderschap. Verschillende onderwerpen komen aan bod: Het hart van een leider. Het geestelijk leven van een leider. De vijfvoudige bediening in leiderschap. Geestelijk vaderschap.

Gezonde fundamenten

Elk huis kan pas gebouwd worden wanneer er een gezond fundament is gelegd. De passie van Pieter-Jan is dat mensen hun leven bouwen op het gezonde fundament: Jezus Christus door geloof, bekering, doop in water en doop in de Heilige Geest.

Ontdek wie je bent

De grootste gave die jij kunt geven aan de kerk is wie jij zelf bent. Velen worstelen echter met de vraag: wie ben ik? Pieter-Jan helpt je ontdekken wie je bent. Hoe jij jezelf kunt inzetten in het Koninkrijk van God.

Discipelschap

Pieter-Jan heeft een passie om radicale volgelingen van Jezus te maken. Zijn onderwijs reikt handvatten aan om Jezus beter te volgen. Onderwerpen zijn o.a. Het Koninkrijk van God, Geestelijke strijd, Omgaan met teleurstelling, Jezus redder, bevrijder, genezer en komende Koning.

Waarom we trainen?

Pieter-Jan wil gaan voor transformatie van mensen. Hoewel preken krachtig kunnen zijn geloven we dat mensen echt veranderen wanneer zij worden getraind. De trainingen van Pieter-Jan gaan voor maximale transformatie door zij praktisch en toepasbaar onderwijs. Tijdens de training worden mensen op verschillende manieren uitgedaagd om het geleerde in de praktijk te brengen.